Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Informacija ir renginiai

2016-05-30

Gegužės 27 d. minėjome dar vienos svarbios universiteto istorijai asmenybės – prorektoriaus Henriko Petrusevičiaus – 100-ąsias metines. 1946 m. H.Petrusevičius pradėjo dirbti Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete, vėliau, universitetą reorganizavus į Kauno politechnikos institutą, tapo direktoriaus prof. K. Baršausko pavaduotoju, nuo 1962 m. – prorektoriumi. Šiose pareigose H. Petrusevičius dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 m. ir buvo vienintelis KPI prorektorius, nepriklausęs komunistų partijai.

2016-05-26

Kol turėjome vieną bendrą priešą, mūsų tarpe buvo visados vienybė, bet dabar, kai atėjo laikas nuskinti mūsų kovos išdavas, mumyse prabilo įvairūs instinktai (interesai) <...> egoistai ir oportunistai, savo garbės ieškotojai ir doriniai minimalistai mano, jog atėjusi valanda aprūpinti asmeninius savo reikalus <...>. Buvusių kovotojų eilės skyla į realistus ir idealistus. Pirmiesiems priklauso dabartis, antrieji pakels kovą už geresnę ateitį.

2016-05-10

Gegužės 11 d. minime inžinieriaus technologo, ilgamečio Mechaninės technologijos ir Metalų technologijos katedrų vedėjo, Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus prof. Vytauto Mošinskio 140-ąsias gimimo metines.

2016-05-02

2016 m. gegužės 11 d. profesorė, habilituota daktarė, Valstybinės premijos laureatė, nusipelniusi mokslo veikėja, Neorganinės chemijos katedros vedėja Vaclova Zelionkaitė švenčia 90-ties metų jubiliejų.

2016-04-27

„Į žemę esame siunčiami kaip klausimai, o ne kaip atsakymai“ knygoje „Atsiminimų pynė“ rašė Romualdas Baltrušis – profesorius, habilituotas daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Valstybinės premijos laureatas, Organinės chemijos katedros vedėjas. Gegužės 1 d. prof. R. Baltrušis švenčia garbingą 90-ties metų jubiliejų.

©KTU virtualus muziejus 2010