Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Informacija ir renginiai

2016-05-26

Kol turėjome vieną bendrą priešą, mūsų tarpe buvo visados vienybė, bet dabar, kai atėjo laikas nuskinti mūsų kovos išdavas, mumyse prabilo įvairūs instinktai (interesai) <...> egoistai ir oportunistai, savo garbės ieškotojai ir doriniai minimalistai mano, jog atėjusi valanda aprūpinti asmeninius savo reikalus <...>. Buvusių kovotojų eilės skyla į realistus ir idealistus. Pirmiesiems priklauso dabartis, antrieji pakels kovą už geresnę ateitį.

2016-05-10

Gegužės 11 d. minime inžinieriaus technologo, ilgamečio Mechaninės technologijos ir Metalų technologijos katedrų vedėjo, Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus prof. Vytauto Mošinskio 140-ąsias gimimo metines.

2016-05-02

2016 m. gegužės 11 d. profesorė, habilituota daktarė, Valstybinės premijos laureatė, nusipelniusi mokslo veikėja, Neorganinės chemijos katedros vedėja Vaclova Zelionkaitė švenčia 90-ties metų jubiliejų.

2016-04-27

„Į žemę esame siunčiami kaip klausimai, o ne kaip atsakymai“ knygoje „Atsiminimų pynė“ rašė Romualdas Baltrušis – profesorius, habilituotas daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Valstybinės premijos laureatas, Organinės chemijos katedros vedėjas. Gegužės 1 d. prof. R. Baltrušis švenčia garbingą 90-ties metų jubiliejų.

2016-03-29

Kovo 25 d. minime KTU pirmtako – Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. Juozo Kupčinsko 110-ąsias gimimo metines. Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, gabus mokslininkas, daktaro disertaciją ir habilitacinį darbą apgynęs Nepriklausomoje Lietuvoje tapo universiteto vadovu pokario metais, vykstant sovietų valdžios represijoms ir partizaniniam karui. 1947 m. jis buvo pirmuoju profesoriumi, įstojusiu į komunistų partiją, tačiau tuo pačiu metu slapta palaikė ryšius su Tauro apygardos partizanais: 1946 m.

©KTU virtualus muziejus 2010