Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Informacija ir renginiai

2016-09-22

KTU muziejus tęsia parodų ciklą, skirtą žymių KTU chemikų jubiliejams. Šių metų gegužės 1 d. prof. Baliui Stulpinui (1916–1999) būtų sukakę 100 metų, rugpjūčio 3 d. akademikui prof. Jonui Janickiui (1906–1998) – 110, o rugpjūčio 16 d. prof. Evaldui Pacauskui (1916–2016) – 100 metų. Prof. J.Janickis, baigęs aukštąją technikos mokyklą Drezdene ir čia apsigynęs daktaro disertaciją, grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universitete. B.Stulpinas ir E.Pacauskas buvo jo studentai. Atkreipęs dėmesį į gabius jaunuolius, profesorius pakvietė juos dirbti laborantais.

2016-05-30

Gegužės 27 d. minėjome dar vienos svarbios universiteto istorijai asmenybės – prorektoriaus Henriko Petrusevičiaus – 100-ąsias metines. 1946 m. H.Petrusevičius pradėjo dirbti Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete, vėliau, universitetą reorganizavus į Kauno politechnikos institutą, tapo direktoriaus prof. K. Baršausko pavaduotoju, nuo 1962 m. – prorektoriumi. Šiose pareigose H. Petrusevičius dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 m. ir buvo vienintelis KPI prorektorius, nepriklausęs komunistų partijai.

2016-05-26

Kol turėjome vieną bendrą priešą, mūsų tarpe buvo visados vienybė, bet dabar, kai atėjo laikas nuskinti mūsų kovos išdavas, mumyse prabilo įvairūs instinktai (interesai) <...> egoistai ir oportunistai, savo garbės ieškotojai ir doriniai minimalistai mano, jog atėjusi valanda aprūpinti asmeninius savo reikalus <...>. Buvusių kovotojų eilės skyla į realistus ir idealistus. Pirmiesiems priklauso dabartis, antrieji pakels kovą už geresnę ateitį.

2016-05-10

Gegužės 11 d. minime inžinieriaus technologo, ilgamečio Mechaninės technologijos ir Metalų technologijos katedrų vedėjo, Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus prof. Vytauto Mošinskio 140-ąsias gimimo metines.

2016-05-02

2016 m. gegužės 11 d. profesorė, habilituota daktarė, Valstybinės premijos laureatė, nusipelniusi mokslo veikėja, Neorganinės chemijos katedros vedėja Vaclova Zelionkaitė švenčia 90-ties metų jubiliejų.

©KTU virtualus muziejus 2010