Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Informacija ir renginiai

2017-03-10

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse KTU prasidės atvirų paskaitų ciklas „Nepatogi Universiteto istorija“. Juo siekiama ne tik populiarinti istoriją ir įdomius, su Universiteto praeitimi susijusius faktus, įvykius, asmenis. Renginių ciklas papildo atnaujintą ir vasario 15 d. pristatytą KTU muziejaus ekspoziciją „Asmenybės universiteto ir valstybės istorijoje“, kuri skirta 100-osioms Lietuvos valstybingumo atkūrimo metinėms.Kauno technologijos universiteto (KTU) Kultūros centre vyksiantis paskaitų ciklas prasidės kovo 10 d. ir tęsis iki birželio mėnesio.

2017-02-24

Gilias tradicijas turintys Europos ir pasaulio universitetai, minėdami įvairias jubiliejines sukaktis, tradiciškai visuomenei pristato savo istoriją. 2017 m. vasario 15 d., švenčiant universiteto įkūrimo 95-ąsias ir pasitinkant Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-ąsias metines, KTU muziejus atidarė naują ekspoziciją „Asmenybės universiteto ir valstybės istorijoje“, pasakojančią universiteto istoriją per jo ryškiausias asmenybes, dariusius įtaką ne tik universitetui, bet ir valstybei.

2016-12-15

Gruodžio 2 d. minėjome 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, Ministro Pirmininko, Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Religijų istorijos katedros vedėjo, Lietuvos katalikų akademijos akademiko, įvairių katalikiškų organizacijų įkūrėjo ir vadovo prof. Prano Dovydaičio (1886–1942) 130-ąsias gimimo metines. Šia proga KTU muziejus surengė virtualią parodą „Idėjos tarnas. Prof. Pranui Dovydaičiui – 130“. Parodos pavadinimui pasirinkome žodžius, kuriuos prof. P.Dovydaitis parašė 1930 m. laikraštyje „Darbininkas“:

2016-10-14

Spalio 15 d. KTU profesoriui emeritui, Lietuvos Mokslų akademijos akademikui habil. dr. Kazimierui Ragulskiui sukanka 90 metų. Akademiko K.Ragulskio pasiekimai bei jo sukurta precizinės vibromechanikos ir vibrotechnikos mokslinė mokykla aukštai vertinami pasaulyje. Akademikas už įžymius mokslo ir išradybos pasiekimus bei inovacijų sukūrimą yra gavęs apie 100 įvairių premijų bei apdovanojimų. Jis, kaip autorius ir bendraautoris, paruošė apie 500 mokslo publikacijų, 1750 išradimų ir patentų, sukūrė beveik 100 inovacijų, kaip mokslinis vadovas paruošė apie 300 daktarų ir habilituotų daktarų.

2016-09-22

KTU muziejus tęsia parodų ciklą, skirtą žymių KTU chemikų jubiliejams. Šių metų gegužės 1 d. prof. Baliui Stulpinui (1916–1999) būtų sukakę 100 metų, rugpjūčio 3 d. akademikui prof. Jonui Janickiui (1906–1998) – 110, o rugpjūčio 16 d. prof. Evaldui Pacauskui (1916–2016) – 100 metų. Prof. J.Janickis, baigęs aukštąją technikos mokyklą Drezdene ir čia apsigynęs daktaro disertaciją, grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universitete. B.Stulpinas ir E.Pacauskas buvo jo studentai. Atkreipęs dėmesį į gabius jaunuolius, profesorius pakvietė juos dirbti laborantais.

©KTU virtualus muziejus 2010