Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Informacija ir renginiai

2016-10-14

Spalio 15 d. KTU profesoriui emeritui, Lietuvos Mokslų akademijos akademikui habil. dr. Kazimierui Ragulskiui sukanka 90 metų. Akademiko K.Ragulskio pasiekimai bei jo sukurta precizinės vibromechanikos ir vibrotechnikos mokslinė mokykla aukštai vertinami pasaulyje. Akademikas už įžymius mokslo ir išradybos pasiekimus bei inovacijų sukūrimą yra gavęs apie 100 įvairių premijų bei apdovanojimų. Jis, kaip autorius ir bendraautoris, paruošė apie 500 mokslo publikacijų, 1750 išradimų ir patentų, sukūrė beveik 100 inovacijų, kaip mokslinis vadovas paruošė apie 300 daktarų ir habilituotų daktarų.

2016-09-22

KTU muziejus tęsia parodų ciklą, skirtą žymių KTU chemikų jubiliejams. Šių metų gegužės 1 d. prof. Baliui Stulpinui (1916–1999) būtų sukakę 100 metų, rugpjūčio 3 d. akademikui prof. Jonui Janickiui (1906–1998) – 110, o rugpjūčio 16 d. prof. Evaldui Pacauskui (1916–2016) – 100 metų. Prof. J.Janickis, baigęs aukštąją technikos mokyklą Drezdene ir čia apsigynęs daktaro disertaciją, grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universitete. B.Stulpinas ir E.Pacauskas buvo jo studentai. Atkreipęs dėmesį į gabius jaunuolius, profesorius pakvietė juos dirbti laborantais.

2016-05-30

Gegužės 27 d. minėjome dar vienos svarbios universiteto istorijai asmenybės – prorektoriaus Henriko Petrusevičiaus – 100-ąsias metines. 1946 m. H.Petrusevičius pradėjo dirbti Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete, vėliau, universitetą reorganizavus į Kauno politechnikos institutą, tapo direktoriaus prof. K. Baršausko pavaduotoju, nuo 1962 m. – prorektoriumi. Šiose pareigose H. Petrusevičius dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 m. ir buvo vienintelis KPI prorektorius, nepriklausęs komunistų partijai.

2016-05-26

Kol turėjome vieną bendrą priešą, mūsų tarpe buvo visados vienybė, bet dabar, kai atėjo laikas nuskinti mūsų kovos išdavas, mumyse prabilo įvairūs instinktai (interesai) <...> egoistai ir oportunistai, savo garbės ieškotojai ir doriniai minimalistai mano, jog atėjusi valanda aprūpinti asmeninius savo reikalus <...>. Buvusių kovotojų eilės skyla į realistus ir idealistus. Pirmiesiems priklauso dabartis, antrieji pakels kovą už geresnę ateitį.

2016-05-10

Gegužės 11 d. minime inžinieriaus technologo, ilgamečio Mechaninės technologijos ir Metalų technologijos katedrų vedėjo, Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus prof. Vytauto Mošinskio 140-ąsias gimimo metines.

©KTU virtualus muziejus 2010