Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Informacija ir renginiai

2016-05-02

2016 m. gegužės 11 d. profesorė, habilituota daktarė, Valstybinės premijos laureatė, nusipelniusi mokslo veikėja, Neorganinės chemijos katedros vedėja Vaclova Zelionkaitė švenčia 90-ties metų jubiliejų.

2016-04-27

„Į žemę esame siunčiami kaip klausimai, o ne kaip atsakymai“ knygoje „Atsiminimų pynė“ rašė Romualdas Baltrušis – profesorius, habilituotas daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Valstybinės premijos laureatas, Organinės chemijos katedros vedėjas. Gegužės 1 d. prof. R. Baltrušis švenčia garbingą 90-ties metų jubiliejų.

2016-03-29

Kovo 25 d. minime KTU pirmtako – Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. Juozo Kupčinsko 110-ąsias gimimo metines. Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, gabus mokslininkas, daktaro disertaciją ir habilitacinį darbą apgynęs Nepriklausomoje Lietuvoje tapo universiteto vadovu pokario metais, vykstant sovietų valdžios represijoms ir partizaniniam karui. 1947 m. jis buvo pirmuoju profesoriumi, įstojusiu į komunistų partiją, tačiau tuo pačiu metu slapta palaikė ryšius su Tauro apygardos partizanais: 1946 m.

2016-03-10

Jau skaičiuojame 26-uosius Nepriklausomybės metus. Užaugo nauja, okupacijos nepatyrusi karta. Kiekvieną Kovo 11-ąją skaičiuojame mūsų valstybės pasiekimus, kurių tikrai yra daug. 2010 m., minint Nepriklausomybės 20-metį, Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Vaclovas Patackas pasidžiaugė, kad apsaugant valstybę nuveikta nemažai, tačiau yra viena sritis, kur padėtis nykiausia – tai kultūra, kurią galima pavadinti Tautos dvasia. Visus tuos Laisvės metus ekonomika (kūnas) buvo svarbiau už kultūrą (dvasią).

2016-02-15

1922 m. vasario 16 d. buvo iškilmingai atidarytas KTU pirmtakas Lietuvos Universitetas. Dienraščio „Lietuva“ vedamajame atsispindėjo į Lietuvos universitetą dedamos didelės viltys:

©KTU virtualus muziejus 2010