Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Muziejaus istorija

1964 m. balandžio 9 d. KPI rektoriaus Kazimiero Baršausko  iniciatyva nutarta įsteigti KPI muziejų, kuriam centriniuose rūmuose buvo skirti 2 kambariai. 

1964 m. balandžio 27 d. sudaryta KPI muziejaus taryba. Pirmuoju muziejaus vedėju paskirtas Kazys Papečkys (1914–1973) – vertėjas ir rašytojas,  tuo metu dirbęs Užsienio kalbų katedroje dėstytoju. Netrukus mirus K. Baršauskui, viename muziejaus kambaryje nutarta įrengti jo memorialinį kambarį.

1965 m. gegužės 24 d. įvyko oficialus prof. Kazimiero Baršausko memorialinio kambario atidarymas įvyko. KPI istorijos ekspozicija tais pačiais metais buvo įrengta IV aukšto koridoriuje, o 1966 m. rugsėjo 30 d. – ir antrajame kambaryje. Muziejaus vedėjas K. Papečkys, baigęs rengti ekspoziciją, paskirtas redaktoriumi KPI Mokslinio tyrimo sektoriuje. Muziejaus kūrimas jam buvo visuomeninis darbas, kuris net neužfiksuotas asmens byloje. 

1974 m. kovo 15 d. antrajame muziejaus kambaryje pakeista ekspozicija  – čia pradėjo veikti visuomeninis KPI komjaunimo istorijos muziejus, įkurtas tuometinio rektoriaus Marijono Martynaičio iniciatyva.

1989 m. KPI muziejus buvo įsikūręs 3 kambariuose IV Centrinių rūmų aukšte. Pirmasis kambarys buvo skirtas KPI istorijai, antrasis – komjaunimo istorijai, trečiasis – rektoriaus prof. K. Baršausko memorialinis kambarys. 1989 m. senoji ekspozicija buvo uždaryta ir buvo rengiama nauja. Muziejus buvo turtingas tarpukario laikotarpio eksponatais, tačiau sovietmetį ekspozicijoje atspindėjo tik komjaunimo muziejaus eksponatai: studentiškų būrių atributika, meno kolektyvų apdovanojimai ir pan. Muziejaus vedėja Ramutė Laužackienė kreipėsi į akademinę bendruomenę prašydama eksponatų naujai muziejaus ekspozicijai.

1991 m. muziejininku paskirtas Laimutis Vištakis (1928–2008).  Jis rinko eksponatus, rašė Universiteto metraštį.

1998 m. KTU Centrinių rūmų III aukšte atidaryta nauja muziejaus ekspozicija, kurią parengė doc. Juozas Sveikata (1943–2008).

2009 m. kovo 27 d. KTU muziejus buvo įteisintas kaip žinybinis muziejus rektoriaus įsakymu patvirtinus jo nuostatus, priklausė Viešųjų ryšių skyriui.

2010 m. sausio 27 d. KTU Centrinių rūmų I aukšte atidaryta nauja KTU muziejaus ekspozicija „Nuo Aukštųjų kursų iki Kauno technologijos universiteto“, kita ekspozicijos dalis „Laikas ir žmonės“ buvo įrengta 108 kabinete (aut. dr. A. Veilentienė). Šalia ekspozicijos buvo rengiamos parodos, skirtos Universiteto istorijai ir paveldui.

2011 m. KTU E. mokymosi technologijų centras kartu su KTU ETMC praktikos laboratorija sukūrė virtualią muziejaus svetainę, kurioje rengiamos virtualios parodos, skelbiamos muziejaus naujienos ir informacija apie dovanotus eksponatus.

2012 m. birželio 6 d. KTU muziejus tapo Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) nariu.

2013 m. Muziejus tapo Kultūros centro, prijungto prie Rinkodaros ir komunikacijos departamento (nuo 2016 m. pavadinto Korporatyvinių ryšių biuru, padaliniu.

2014 m. vasarą KTU muziejui buvo perduota dalis Prof. K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorijos su autentiškais XX a. 3-4 dešimtmečio įrenginiais.

2015 m. gegužę KTU muziejus prisijungė prie Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS).

2015 m. spalio 22 d., švenčiant KTU muziejaus įkūrimo 50-ąsias metines, buvo atidaryta ekspozicija Istorinėje prof. K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorijoje ir pristatyta edukacinė programa „Pažintis su tarpukario universiteto laboratorija“. Projektą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Taip pat buvo surengta kilnojamoji paroda „KTU muziejus: nueito kelio žingsniai ir ateities vizijos“.

2017 m. vasario 15 d., minint 95-ąsias Universiteto įkūrimo metines, KTU Centrinių rūmų fojė atidaryta nauja ekspozicija „Asmenybės universiteto ir valstybės istorijoje“ (aut. dr. Audronė Veilentienė).

©KTU virtualus muziejus 2010