Universiteto istorija

<< Universiteto istorijos įrašus galite filtruoti

1990 m. spalio 31 d. Kauno politechnikos institutas, pavadintas Kauno technologijos universitetu, atgavo universitetinį statusą ir pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformos keliu. Siekiama, kad Universiteto veikla atitiktų Didžiosios Europos universitetų chartijos, UNESCO ir Europos Sąjungos nuostatas.
1950 m. spalio 31 d. paskelbtas SSRS aukštojo mokslo ministro įsakymas dėl Kauno valstybinio universiteto reorganizavimo į Kauno politechnikos (KPI) ir Kauno medicinos (KMI) institutus. Universiteto reorganizacija baigta 1950 m. gruodžio 31 d. 1950 m. gruodžio 12 d. patvirtinta Kauno politechnikos instituto struktūra.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos kariuomenei okupavus mūsų šalį, Universitete buvo uždarytos beveik visos studentų organizacijos, suimti kai kurie dėstytojai. 1940 m. liepos mėnesį suimti docentai: Jonas Pranas Aleksa, Leonas Bistras, Domas Cesevičius, Pranas Dielininkaitis, Jonas Jankevičius. Kiek vėliau suimti ir žuvo docentai pulkininkas Pranas Lesauskis ir generolas Antanas Gustaitis. 1941 m. birželio 14–22 d. per masinę deportaciją nemažai Universiteto darbuotojų ir studentų suimta ir išvežta į tremtį bei nuteista kalėti.
1920 m. sausio 27 d. Būrelis įvairių profesijų inteligentų Zigmo Žemaičio ir Jono Vabalo-Gudaičio iniciatyva Kaune įsteigė Aukštuosius kursus. Juose, be kitų, buvo ir Technikos skyrius, kuriam vadovavo inžinierius Jonas Šimoliūnas. Po dvejų metų čia jau mokėsi 480 klausytojų, dėstė 48 pedagogai.

©KTU virtualus muziejus 2010