Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Veikla

  Pagrindiniai Kauno technologijos universiteto muziejaus veiklos  uždaviniai:

1. Rinkti ir saugoti muziejines vertybes ir archyvinę medžiagą apie Kauno technologijos universiteto, jo padalinių, pastatų bei asmenybių istoriją;
2. Formuoti muziejaus rinkinius;
3. Moderniomis priemonėmis ir autentiškais eksponatais ekspozicijose ir parodose atskleisti universiteto ištakas, kūrimosi, veiklos etapus per universitete besimokiusių ir dirbusių asmenybių bei jų mokslinių pasiekimų prizmę;
4. Rūpintis Universiteto istorijos fiksavimu ir jos propagavimu visuomenėje;
5. Bendradarbiauti su kitais muziejais, kultūros ir švietimo įstaigomis bei kitomis panašius tikslus įgyvendinančiomis organizacijomis.
 

Bendradarbiavimas. Muziejus glaudžiai bendradarbiauja su KTU veteranų klubu „Emeritus“, kurio nariai suteikia vertingos informacijos apie universitete vykusius įvykius, dirbusius žmones, padeda rasti unikalius eksponatus. Muziejus taip pat bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo karo, Genocido aukų, Lietuvos švietimo istorijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų muziejais bei Lietuvos muziejų asociacija.

Aktualiausi muziejaus darbai:

1. Monografijos „Kauno technologijos universitetas: istorinė patirtis ir ateities vizijos“ išleidimas;

2. Paskaitų ciklo „Nepatogi universiteto istorija“ organizavimas;

3. Muziejaus eksponatų skaitmeninimas ir įvedimas į LIMIS (Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą).

4. Muziejinių vertybių paieška Universiteto padaliniuose ir kitur;

Muziejus siūlo:

1. Aplankyti ekspoziciją „ Asmenybės universiteto ir valstybės istorijoje“ KTU Centrinių rūmų (Donelaičio g. 73) I aukšto fojė, kuri supažindina su žymiais valstybės kūrėjais, kurie dirbo ar mokėsi Universitete, bei Kauno technologijos universiteto istorinės raidos etapais.

2. Aplankyti Istorinę prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratoriją, esančią KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto rūmų 116 auditorijoje, susipažinti su jos istorija ir pamatyti bandymus, atliekamus senovinėmis bandymų mašinomis.(Edukacinė programa „Pažintis su tarpukario universiteto laboratorija“)

3. Dalyvauti edukacinėje pėsčiųjų ekskursijoje „Sugrįžimas į Lietuvos universitetą“. Ekskursijos dalyviai galės pasivaikščioti po išlikusius Lietuvos universiteto pastatus – buvusius Pirmuosius (A. Mickevičiaus g. 37) ir Didžiuosius (Gedimino g. 50) rūmus. Lankytojai galės pamatyti Universiteto aulą, kurioje 1922 m. vasario 16 d. paskelbta apie Lietuvos universiteto įkūrimą, aplankyti senovinę Medžiagų atsparumo laboratoriją,susipažinti su tarpukario studentų tradicijomis. Ekskursijos trukmė 1 val.  

4. Išklausyti paskaitą „Vasario 16-osios akto signatarai ir Lietuvos universitetas“. Paskaitos metu bus pasakojama apie Vasario 16-osios akto signatarus, susijusius su KTU pirmtaku Lietuvos universitetu: Joną Basanavičių, Mykolą Biržišką, Praną Dovydaitį, Steponą Kairį, Petrą Klimą, Antaną Smetoną, Kazimierą Šaulį.

Paskaitos vieta – KTU Centriniai rūmai (K. Donelaičio g. 73), Senato posėdžių salė.

5. Pamatyti ir aptarti videofilmą „Vienos šeimos likimas – trijų tautų istorija“. Tai filmas apie žinomo Lietuvos gamtininko Lietuvos universiteto profesoriaus Tado Ivanausko ir jo brolių, pasirinkusių lenkų ir baltarusių tautybes, gyvenimo istoriją. Kodėl vienoje šeimoje užaugo trijų tautų atstovai? Tai ir bandysime suprasti.

©KTU virtualus muziejus 2010