Fakultetai 1920–1940 m.

 

1922 m. balandžio 14 d. Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos universiteto statutą. Lietuvos universitete buvo 6 fakultetai:
 

1. Teologijos-filosofijos fakultetas su teologijos, filosofijos, teisių ir istorijos skyriais.

2. Humanitarinių mokslų fakultetas

3. Teisių fakultetas

4. Matematikos-gamtos fakultetas su matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir agronomijos skyriais

5. Medicinos fakultetas su medicinos, veterinarijos, farmacijos ir odontologijos skyriais.

6. Technikos fakultetas su statybos, mechanikos, chemijos ir elektrotechnikos skyriais.

1925 m. kovo 31 d. paskelbtas Universiteto statuto pakeitimas, kuriuo įsteigtas septintasis Evangelikų teologijos fakultetas.

 

©KTU virtualus muziejus 2010