Petras Baršauskas

Gimė 1953 m. spalio 10 d. Kaune. 1960–1971 m. mokėsi S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1977 m. baigė Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultetą, įgijo inžinieriaus energetiko kvalifikaciją. Žaidė Kauno „Kelininko“ futbolo komandoje. 1986 m. Leningrado aviacinių prietaisų gamybos institute apgynė kandidatinę disertaciją „Mažos galios asinchroninių mašinų trumpai sujungtų rotorių kokybė ir jos kontrolė masinės gamybos sąlygomis“, technikos mokslų kandidatas, 2002 m. – habilituotas socialinių mokslų daktaras.
1977–1980 m. dirbo inžinieriumi energetiku kelių statybos medžiagų susivienijime „Granitas“. 1980–1983 m.– KPI (nuo 1990 m. KTU) aspirantas, 1984–1987 m. asistentas, nuo 1989 m. – docentas. 1987–1988 m. – KPI mokslinis sekretorius, 1989–1990 m. – KPI mokslo prorektoriaus pavaduotojas. 1992–2002 m. – KTU tarptautinių ryšių ir infrastruktūros prorektorius. 2002 m. – KTU Europos instituto profesorius. 2003–2006 m. – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto išorinių ryšių prorektorius, nuo 2009 m. – Senato pirmininkas, Studijų ir mokslo tarybos pirmininkas, Doktorantūros komiteto pirmininkas. Nuo 2011 m. gegužės 31 d. – KTU rektorius.
1990–1991 m. stažavo Aberdino universitete (Didžioji Britanija. 1991–1992 m. vadovavo keliems projektams Didžiojoje Britanijoje.

©KTU virtualus muziejus 2010