Rektorius Kęstutis Kriščiūnas

Gimė 1944-03-14 Utenoje

1960 m. baigė Klaipėdos 1-mąją vidurinę mokyklą
1965 m. baigė KPI Elektrotechnikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę
1966–1990 m. dirbo dėstytoju KPI Šiaulių fakulteto Radiotechnikos ir Elektrotechnikos katedrose
1970 m. apsigynė daktaro disertaciją, 1972 m. – docentas
1977 m. – Radiotechnikos ir Elektrotechnikos, o nuo 1985 m. – Pramonės automatikos katedrų vedėjas, 1981 m. stažavosi Osakos (Japonija) universitete
1984 m. apsigynė habilituoto daktaro disertaciją, 1988 m. – profesorius
1990–1992 m. – KTU mokslo prorektorius
1992–1993 m. dirbo Islandijos technologijos institute
1992–2000 m. – KTU rektorius.

©KTU virtualus muziejus 2010