Rektorius prof. Antanas PURĖNAS

Gimė 1881-02-16 Tatkonių kaime (Rokiškio apskr. Skapiškio valsčius)
Mirė 1962-11-05 Kaune

1902 m. baigė Liepojos gimnaziją, įstojo į Jurjevo (Tartu) universiteto Matematikos-gamtos fakulteto chemijos skyrių, 1904 m. persikėlė į Peterburgo universitetą, kurį baigęs 1910 m., buvo paliktas prie Universiteto organinės chemijos katedros moksliniam darbui. Tuo pačiu 1910–1919 m. dėstė Nevos draugijos komercinėje mokykloje.
1916–1919 m. organizavo ir vakarinius švietimo kursus lietuvių karo pabėgėliams, kuriuos išlaikė Draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti komitetas Peterburge.
1919 m. Rokiškio švietimo skyriaus vedėjas, 1919–1921 m. – Rokiškio gimnazijos direktorius
Nuo 1921–1922 m. Aukštųjų kursų Kaune lektorius, nuo 1922 m. Lietuvos universiteto ekstraordinarinis profesorius, 1922–1927 m. Technikos fakulteto sekretorius, 1927–1928 m. Universiteto Senato ir Tarybos sekretorius. 1936–1938 m. VDU prorektorius, 1938–1939 Universiteto sekretorius, 1939-11-01–1940-09-01 prorektorius, 1940-09-01–1941-07-11 rektorius, nuo 1941-08-01 iki universiteto uždarymo 1943-03-12 ir  nuo 1944-08-01 organinės chemijos katedros vedėjas. Nuo 1944-07-16 – 1947-01-16 Universiteto rektorius, nuo 1947-01-16 – organinės chemijos katedros vedėjas, nuo 1951-01-01–1962-09-01 KPI  organinės chemijos ir technologijos katedros vedėjas, profesorius. Iki 1936 m. priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai.

©KTU virtualus muziejus 2010