Rektorius prof. Mykolas ROMERIS

Gimė 1880-05-07  Bagdoniškyje (Rokiškio raj.). 1901 m. baigė Peterburgo aukštąją teisės mokyklą. 1901–1902 m. Krokuvos universitete studijavo istoriją. 1905 m. baigė Paryžiaus politinių mokslų mokyklą. 1905–1920 m. su pertraukomis advokatavo Vilniuje. 1906 m. leido laikraštį „Gazeta Wilenska“. 1914–1918 m. gyveno Austrijoje. 1921–1928 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo narys. 1922–1940 m. – Lietuvos universiteto profesorius, 1927–1928 m. Lietuvos universiteto rektorius. 1932 m. teisės daktaras, atstovavo Lietuvai Hagos tribunole per Klaipėdos bylos svarstymą. 1933–1939 m. – Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. 1940–1945 m. – Vilniaus universiteto profesorius. Mirė  1945-02-22 Vilniuje.

©KTU virtualus muziejus 2010