Rektorius prof. Stasys ŠALKAUSKIS

Gimė 1886-05-16 Ariogaloje. 1911 m. baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. 1915–1920 m. studijavo Fribūro universitete, tapo filosofijos daktaru. 1922–1940 m. dėstė Universitete, 1939-11-27–1940-08-05 – Universiteto rektorius. Lietuvos katalikų mokslų akademijos steigimo iniciatorius (1938–1940 m. pirmininkas). Redagavo žurnalus „Romuva“, „Židinys“. Mirė  1941-12-04 Šiauliuose.

©KTU virtualus muziejus 2010