Rektorius Raimundas Šiaučiūnas

Gimė 1960 m. balandžio 23 d. Panevėžyje.
1967–1978 m. mokėsi Panevėžio 9-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė aukso medaliu.
1978–1983 m. studijavo KPI Cheminės technologijos fakultete, kurį baigė su pagyrimu.

1983–1988 m. – KPI Statybinių medžiagų probleminės laboratorijos inžinierius, jaunesnysis mokslinis bendradarbis.
Nuo 1988 m. iki dabar – KTU Silikatų technologijos katedros asistentas, docentas, profesorius.
1992–1997 m. – KTU Cheminės technologijos fakulteto prodekanas.
1997–2000 m. – KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas.
2000–2007 m. – KTU akademinių reikalų prorektorius, studijų prorektorius.
2002–2007 m. – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas.

1989 m. Rygos politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, kuri
1993 m. nostrifikuota daktaro mokslo laipsniu.
1991 m. suteiktas docento pedagoginis vardas.
2003 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

2007 m. gegužės 23 d. išrinktas Kauno technologijos universiteto rektoriumi.

 

©KTU virtualus muziejus 2010