Rektorius Ramutis Bansevičius

Gimė 1939 m.vasario 23 d.

1949 –1956 m. mokėsi Kauno 12-ojoje vidurinėje mokykloje, 1956–1961 m. – KPI Mechanikos fakultete, 1963–1967 m. – KPI aspirantūroje. 1961–1962 m. dirbo gamykloje ,,Apvija“ inžinieriumi konstruktoriumi, 1962–1968 m. inžinieriumi ENIMS Vilniaus filiale.
Nuo 1968 m. – KPI (KTU) mokslinis bendradarbis, laboratorijos vedėjas, docentas, katedros vedėjas, profesorius, nuo 1999 m. – instituto direktorius,
1996–2000 m. Senato pirmininkas, 2000–2007 m. – rektorius.

Habil. dr. (technologijos mokslai), KTU Mechanikos fakulteto Gamybos sistemų katedros profesorius, Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro direktorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, De Montforto Universiteto (Didžioji Britanija) Garbės Daktaras, Respublikinių premijų laureatas (1974, 1986 m.).

 

©KTU virtualus muziejus 2010