Studentų organizacijos

 

1922–1940 m. laikotarpiu Universitete veikė 148 studentų organizacijos: 1924 m. veikė 19 organizacijų, 1926 m. – 36, 1930 m. – 72, 1935 – 93 organizacijos. Gausiausios ir įtakingiausios buvo ateitininkų, tautininkų ir varpininkų organizacijos.

Studentų ateitininkų organizacijos:

1. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjunga, įregistruota 1922 m. gegužės 24 d.
2. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų klubas „Vytautas“, įregistruota 1927 m. vasario 28 d.
3. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų korporacija „Kęstutis“, įregistruota 1927 m. vasario 24 d.
4. Studentų ateitininkų meno draugija „Šatrija“, įregistruota 1927 m. kovo 10 d.
5. Studenčių ateitininkių draugovė „Giedra“, įregistruota 1927 m. balandžio 7 d.
6. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų korporacija „Activitas“, įregistruota 1928 m. vasario 2 d.
7. Studenčių ateitininkių draugovė „Birutė“, įregistruota 1928 m. balandžio 19 d.
8. Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“, įrgistruota 1928 m. gegužės 3 d.
9. Studentų ateitininkų zanavykų draugija, įregistruota 1929 m. lapkričio 22 d.
10. Studentų ateitininkų juristų ir ekonomistų korporacija „Justitia“, įregistruota 1931 m. kovo 12 d.
11. Studentų ateitininkų pedagogų draugovė „Humanitas“, įregistruota 1931 m. gegužės 7 d.
12. Studentų ateitininkų technikų vyrų korporacija „Grandis“, įregistruota 1932 m. kovo 19 d.
13. Studenčių ateitininkių teisininkių ekonomisčių korporacija „Fideles Justitiae“, įregistruota 1932 m. lapkričio 17 d.
14. Studenčių ateitininkių sporto klubas „Gražina“, įregistruotas 1933 m. balandžio 6 d.

 

©KTU virtualus muziejus 2010