Habil. dr. prof. Romualdui Baltrušiui – 90

„Į žemę esame siunčiami kaip klausimai, o ne kaip atsakymai“ knygoje „Atsiminimų pynė“ rašė Romualdas Baltrušis – profesorius, habilituotas daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Valstybinės premijos laureatas, Organinės chemijos katedros vedėjas. Gegužės 1 d. prof. R. Baltrušis švenčia garbingą 90-ties metų jubiliejų.
Per ilgus pedagoginio darbo metus studentams skaitė organinės chemijos, bioorganinės chemijos, polimerų fizikos ir chemijos, polimerų chemijos, medienos ir celiuliozės chemijos paskaitų kursus. 1985 m. profesorius laimėjo geriausio KPI lektoriaus konkursą. Sovietų okupacijos metais organinės chemijos paskaitose prof. R.Baltrušis rasdavo progos atkreipti studentų dėmesį į Tėvynę ir tautą naikinančius okupacinius veiksnius: studentams pasakodavo apie lietuvių chemikų, baigusių Vytauto Didžiojo universitetą nepriklausomoje Lietuvoje, darbus, paminėdavo jų vardais pavadintas JAV laboratorijas, tuo siekdamas parodyti, kiek lietuviai galėtų pasiekti būdami laisvi.
Prof. R.Baltrušis plėtojo kelių krypčių mokslinius tyrimus. 1980 m. jis įkūrė Augimo stimuliatorių laboratoriją, kurioje su suburta ir vadovaujama mokslininkų grupe susintetino apie 1000 naujų organinių junginių. Kai kurie iš jų pasižymėjo biologiniu aktyvumu ir pavadinti „stilitais“, nes skatino žemės ūkio kultūrų augimą, didino derlingumą. Kita R.Baltrušio tyrimų kryptis – hidrintų pirimidino darinių sintezė ir jų pritaikymas kai kurių polimerų termooksidacinės destrukcijos stabilizavimui. Šio mokslininko ir pedagogo veikla buvo itin sėkminga – 130 mokslinių straipsnių, 49 autoriniai pažymėjimai, beveik 40 mokslo populiarinimo straipsnių, parengti 9 mokslų daktarai ir 2 habilituoti mokslų daktarai.
1989 m. prof. R. Baltrušis buvo Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamosios tarybos ir Atkuriamojo Senato narys. Lietuvai iškovojus nepriklausomybę profesorius aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, parašė ir išleido monografiją apie prof. Antaną Purėną, memuarus „Atsiminimų pynė“ ir dienoraščio fragmentus „Nuvilnijusios dienos“.
Garbingo jubiliejaus proga KTU muziejus surengė virtualią parodą „Prof. Romualdas Batrušis: „Ten gerai, kur Tėvynė“, kurioje fotografijos iš asmeninio prof. R. Baltrušio archyvo ir KTU Organinės chemijos katedros bei dokumentai iš KTU archyvo atskleidžia šio žymaus KTU mokslininko ir pedagogo veiklos ir gyvenimo akimirkas. Kai kurie įvykiai užfiksuoti paties jubiliato, kuris dar studijų metais įsigijęs fotoaparatą, mėgo fotografuoti.
Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą profesorių Romualdą Baltrušį garbingo jubiliejaus proga ir visus kviečiame aplankyti virtualią parodą.
Parodą galima pamatyti čia: http://muziejus.ktu.lt/paroda/prof-romualdas-baltrusis-ten-gerai-kur-tevyne
Nuotraukoje: KPI Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos Augimo reguliatorių sintezės laboratorijoje, 1986 m. Iš kairės: prof. R. Baltrušis, lab. J. Bylinskaitė, stovi: vyr. m. b. inž. V. Mickevičius, doc.Z.J.Beresnevičius.

©KTU virtualus muziejus 2010