Paroda prof. Vaclovos Zelionkaitės 90-mečiui

2016 m. gegužės 11 d. profesorė, habilituota daktarė, Valstybinės premijos laureatė, nusipelniusi mokslo veikėja, Neorganinės chemijos katedros vedėja Vaclova Zelionkaitė švenčia 90-ties metų jubiliejų.
1945 m. ji įstojo į Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto (nuo 1951 m. – Kauno politechnikos instituto) Cheminės technologijos fakultetą, kurį baigusi 1950 m. buvo pakviesta dirbti asistente Fizikinės chemijos katedroje. Dar būdama studente, vadovaujama akademiko Jono Janickio, pradėjo dirbti mokslinį darbą. 1955 m. V. Zelionkaitė apgynė disertaciją ir jai buvo suteiktas chemijos mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnis, o 1958 m. – mokslinis docento vardas. 1964 m. ji apgynė chemijos mokslų daktaro (1993 m. nostrifikuotą į habilituoto daktaro) disertaciją „Tyrimai seleno deguoninių rūgščių srityje“. Ji buvo pirmoji moteris Lietuvoje, gavusi mokslinį daktaro laipsnį. 1968 m. jai suteiktas profesoriaus vardas. Tais pačiais metais V. Zelionkaitė su grupe bendradarbių už mokslinį darbą gavo respublikinę premiją, 1974 m. jai suteiktas Respublikos nusipelniusios mokslo veikėjo vardą.
Iki 1969 m. prof. V. Zelionkaitė dirbo Fizikinės chemijos katedroje, 1969–1985 m. ji buvo Neorganinės chemijos katedros vedėja, vėliau buvo šios katedros profesorė. Pagrindinė prof. V. Zelionkaitės mokslinio darbo tema – sieros, seleno, telūrio ir arseno junginių chemija. Ji parengė ir išleido mokymo metodines priemones: „Sieros rūgšties gamyba" (1968),su bendraautoriais – „Fizikocheminės analizės laboratoriniai darbai“, „Neorganinės chemijos paskaitų konspektai“, „Bendrosios ir neorganinės chemijos laboratoriniai darbai“ (6 leidimai), vadovėlis „Bendroji ir neorganinė chemija“ (1995 m.). Kartu su bendraautoriais išspausdino per 150 mokslinių straipsnių ir gavo 7 autorinių teisių liudijimus. 1992 m. profesorė išėjo į pensiją, tačiau tęsė mokslinę veiklą būdama doktorantų komitetų nare, konsultuodama buvusius mokinius, recenzuodama kolegų mokslinius straipsnius.
Garbingo jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią parodą, kuria siekia priminti prof. V. Zelionkaitės pedagoginę ir mokslinę veiklą. Parodoje panaudoti dokumentai iš KTU archyvo, fotografijos iš KTU Cheminės technologijos fakulteto Neorganinės chemijos katedros ir doc. Elvyros Rinkevičienės.
Nuotraukoje: prof. V. Zelionkaitė ir doc. Z. Martynaitienė laboratorijoje, 1989 m.
Parodą galima pamatyti čia: http://muziejus.ktu.lt/paroda/prof-vaclova-zelionkaite-pirmoji-habilituo...

©KTU virtualus muziejus 2010