Su Valstybės atkūrimo ir universiteto įkūrimo metinėmis

1922 m. vasario 16 d. buvo iškilmingai atidarytas KTU pirmtakas Lietuvos Universitetas. Dienraščio „Lietuva“ vedamajame atsispindėjo į Lietuvos universitetą dedamos didelės viltys:
„Vasario 16 d., per nepriklausomybės šventę, buvo padėtas tvirčiausias Lietuvos nepriklausomybės akmuo – liko atidarytas Lietuvos universitetas. Mažųjų tautų nepriklausomybė ir laisvė negali būti remiama ir saugoma tik ginklo pajėga. Joms yra tiek daug stipresnių priešininkų, nuo kurių sunku, arba net negalima tik ginklu atsiginti. Ginklui padėti reikia ieškoti dar stipresnių ir patvaresnių talkininkų, negu ginklas. Tuo laisvės ir nepriklausomybės globėju, valstybės sargu yra švietimas, mokslas. Turėdami savo universitetą, savosios kultūros židinį, ir stropiai rūpindamiesi jo tobulėjimu, mes sutvirtinsim valstybės pagrindus, nes jo skleidžiamieji spinduliai atgaivins tamsiausius Tėvynės kampelius, įkvėps naujų pajėgų ir ištvermės“.
Sveikiname universiteto bendruomenę ir mūsų bičiulius su valstybės atkūrimo ir universiteto įkūrimo metinėmis.

©KTU virtualus muziejus 2010