Virtuali paroda apie prof. L. Kumpiką

Prof. Leopoldas Kumpikas (1906–1993) – inžinierius mechanikas, diplomą apgynęs VDU Technikos fakultete, disertaciją apgynęs sunkiais pokario metais, buvo vienas iš metalo apdirbino pramonės kūrimo pradininkų Lietuvoje. 1951–1986 m. jis buvo Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos technologijos katedros vedėjas, 1953–1962 m. – Mechanikos fakulteto prodekanas, 1962–1972 m. pirmasis Mašinų gamybos fakulteto dekanas. Buvę studentai prof. L. Kumpiką vadino Lietuvos mašinų gamybos tėvu, nes tuo metu visose Lietuvos gamyklose galima buvo sutikti jo mokinių, o profesorius su jais palaikė gražius santykius. Prof. L. Kumpikas daug prisidėjo prie mašinų gamybos terminijos tobulinimo, rinko ir paskelbė kraštotyrinės medžiagos apie Kauno pramonės istoriją, parašė ir išleido nemaža vadovėlių, monografijų ir mokslinių straipsnių. Profesorius karštai sutiko Lietuvos tautinį atgimimą, dalyvavo Baltijos kelyje ir sulaukė valstybės atkūrimo. Virtualioje parodoje panaudotos fotografijos iš L. Kumpiko šeimos archyvo ir KTU muziejaus fondų bei dokumentai iš KTU archyvo.
Parodą galima pamatyti čia: http://muziejus.ktu.lt/paroda/prof-l-kumpikas-lietuvos-masinu-gamybos-tevas

©KTU virtualus muziejus 2010