Virtuali paroda chemikų jubiliejams

KTU muziejus tęsia parodų ciklą, skirtą žymių KTU chemikų jubiliejams. Šių metų gegužės 1 d. prof. Baliui Stulpinui (1916–1999) būtų sukakę 100 metų, rugpjūčio 3 d. akademikui prof. Jonui Janickiui (1906–1998) – 110, o rugpjūčio 16 d. prof. Evaldui Pacauskui (1916–2016) – 100 metų. Prof. J.Janickis, baigęs aukštąją technikos mokyklą Drezdene ir čia apsigynęs daktaro disertaciją, grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universitete. B.Stulpinas ir E.Pacauskas buvo jo studentai. Atkreipęs dėmesį į gabius jaunuolius, profesorius pakvietė juos dirbti laborantais. Visiems 3 mokslininkams teko dirbti ir studijuoti sudėtingu okupacijų laikotarpiu, patirti represijas ir įvairius suvaržymus. Prof. J.Janickis nacių okupacijos metais buvo atleistas iš Universiteto, o po karo vėl pradėjus dirbti Universitete, jam nebuvo pripažintas daktaro laipsnis, todėl daktaro disertaciją jis turėjo ginti iš naujo. E.Pacauskas naciams okupavus Lietuvą taip pat buvo pašalintas iš Universiteto dėl tautybės, kadangi buvo lenkas. Universitetą reorganizavus į Kauno politechnikos institutą, prasidėjo vaisingiausias šių chemikų mokslinio ir pedagoginio darbo laikotarpis. Už sėkmingus mokslinius tyrimus sieros, seleno, mangano chemijos ir elektrochemijos srityje jiems buvo paskirta valstybinė premija, taip pat jiems buvo suteikti LSSR nusipelniusių mokslo veikėjų vardai. Šių mokslininkų darbai davė pradžią naujoms chemijos mokslo mokykloms Kauno politechnikos institute. Ir išėję į rentą profesoriai nenutraukė ryšių su mūsų aukštąja mokykla – konsultavo doktorantus ir kolegas. Ir dabar jų darbai sėkmingai tęsiami Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete.
Parodoje panaudotos fotografijos iš KTU Cheminės technologijos fakulteto ir doc. Elvyros Rinkevičienės asmeninio archyvo, dokumentai iš KTU archyvo. KTU muziejus nuoširdžiai dėkoja doc. E.Rinkevičienei už muziejui dovanotus eksponatus ir Universiteto istorinės atminties puoselėjimą.

Parodą galima pažiūrėti čia:
http://muziejus.ktu.lt/paroda/gyvenima-pasvente-chemijos-mokslui

Nuotraukoje: Jubiliatų pagerbimas KTU Cheminės technologijos fakultete, 1996 m. 1-oje eilėje (iš kairės): prof. E. Pacauskas, prof. R. Baltrušis, prof. B. Stulpinas, prof. V. Zelionkaitė, prof. J.Janickis.

©KTU virtualus muziejus 2010