Virtuali paroda H.Petrusevičiaus atminimui

Gegužės 27 d. minėjome dar vienos svarbios universiteto istorijai asmenybės – prorektoriaus Henriko Petrusevičiaus – 100-ąsias metines. 1946 m. H.Petrusevičius pradėjo dirbti Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete, vėliau, universitetą reorganizavus į Kauno politechnikos institutą, tapo direktoriaus prof. K. Baršausko pavaduotoju, nuo 1962 m. – prorektoriumi. Šiose pareigose H. Petrusevičius dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 m. ir buvo vienintelis KPI prorektorius, nepriklausęs komunistų partijai. Jis daug nuveikė kuriant KPI laboratorijas ir gerinant studentų ir darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas. Prasidėjus KPI miestelio statyboms, prorektorius labai daug prisidėjo prie pastatų projektavimo ir statybos. Jam aktyviai dalyvaujant pastatyti Statybos, Elektronikos, nauji Cheminės technologijos fakulteto rūmai, 9 bendrabučiai, profilaktoriumas , 600 vietų valgykla ir kiti objektai. Prorektorius H. Petrusevičius buvo kuklus, doras ir sąžiningas žmogus. Per 38 darbo metus jis pelnė ne tik instituto, bet ir visų jį pažinojusiųjų pagarbą.
Jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią parodą, kurioje panaudoti dokumentai iš KTU archyvo ir fotografijos, kurias KTU muziejui padovanojo prorektoriaus dukterėčia Živilė Petrusevičiūtė.

Parodą galima pažiūrėti čia:
http://muziejus.ktu.lt/paroda/prorektoriui-henrikui-petruseviciui-100

©KTU virtualus muziejus 2010