Virtuali paroda Metalų technologijos mokslų pradininkui

Gegužės 11 d. minime inžinieriaus technologo, ilgamečio Mechaninės technologijos ir Metalų technologijos katedrų vedėjo, Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus prof. Vytauto Mošinskio 140-ąsias gimimo metines.
1924 m. V. Mošinskis pradėjo dirbti Lietuvos universiteto Technikos fakultete Mechaninės technologijos katedros vedėju einančiu ekstra ordinarinio profesoriaus pareigas ir dėstė metalų ir medžio technologijas. Šiai katedrai jis vadovavo iki 1941 m. Profesorius buvo metalų technologijos mokslų Lietuvoje pradininkas, Technikos fakulteto žurnalo „Technika“ redaktorius (1924–1941). V. Mošinskis labai daug prisidėjo pertvarkant inžinierių rengimą Lietuvoje. VDU Technikos fakulteto studentai fiziką, matematiką ir chemiją klausė kartu su Matematikos–gamtos fakulteto studentais. V. Mošinskis, kartu su kitais Technikos fakulteto profesoriais, siekė, kad jų fakulteto studentams būtų atskiros bendrųjų mokslų programos, kad būtų siauriau, bet giliau dėstomi specialybės dalykai, kad būtų išplėstos jiems reikalingų pratybų ir laboratorinių darbų apimtys. 1940 m. Matematikos-gamtos fakultetą iškėlus į Vilniaus universitetą, o jo laboratorijų įrangą palikus VDU, susidarė galimybė inžinierius rengti pagal seniai puoselėtus jiems pritaikytus planus ir programas.Pagal jo pirmininkaujamos komisijos parengtą ir subrandintą reformos planą 1940 m. iš Technikos fakulteto sudarė du fakultetus – Statybos ir Technologijos. Jis parengė ir jo paties vadovaujamos Mechaninės technologijos katedros pertvarkymą. 1941 m. buvo sudarytos Medžio technologijos, Tekstilės technologijos ir Metalų technologijos katedros. Universitete (vėliau KPI) prof. V. Mošinskis dėstė metalų technologiją, mašinžinystę bei dirbtuvių ir fabrikų kursą. Jis pasižymėjo mokslininko kruopštumu, dėstomų dalykų geru išmanymu, sklandžiu ir metodišku dėstymu. Profesorius išaugino du sūnus ir posūnį. Sunkiais pokario metais prof. V. Mošinskis globojo, visokeriopai rėmė ir leido į mokslus sovietų lageryje kalinamo buvusio Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvio, kariuomenės medicinos tarnybos pulkininko leitenanto Leono Kęsgailos-Kenstavičiaus dukrą Vydą Kęsgailaitę-Ragulskienę, kuri vėliau tapo profesore, pirmąja Lietuvoje habilituota technologijos mokslų daktare. Sovietmečiu V. Mošinskis taip pat globojo ir stengėsi įsūnyti našlaitį Kazį Puidą.
Prof. V.Mošinskio jubiliejui muziejus parengė virtualią parodą, kurioje panaudoti dokumentai iš jo asmens bylos, saugomos KTU archyve bei fotografijos, rankraščiai, knygos ir leidiniai iš KTU muziejaus fondų.
Parodą galima pamatyti čia:http://muziejus.ktu.lt/paroda/prof-vytautui-mosinskiui-140

©KTU virtualus muziejus 2010