Virtuali paroda, skirta filosofo ir pedagogo prof. Stasio Šalkauskio 130-mečiui

Kol turėjome vieną bendrą priešą, mūsų tarpe buvo visados vienybė, bet dabar, kai atėjo laikas nuskinti mūsų kovos išdavas, mumyse prabilo įvairūs instinktai (interesai) <...> egoistai ir oportunistai, savo garbės ieškotojai ir doriniai minimalistai mano, jog atėjusi valanda aprūpinti asmeninius savo reikalus <...>. Buvusių kovotojų eilės skyla į realistus ir idealistus. Pirmiesiems priklauso dabartis, antrieji pakels kovą už geresnę ateitį. <...> Priešas puikiai sugeba išnaudoti tą mūsų visuomenės suskilimą <...>, nes atsirado jau pakankamai žmonių, kurie, nesistengdami prasimušti viešumon nuosavomis pastangomis, daro šiam priešui nuolaidų visos tautos sąskaita pasiekti asmeniniams savo tikslams, “ – beveik prieš 100 metų studijuodamas Šveicarijoje rašė S. Šalkauskis. Šie jo kartūs žodžiai tinka ir šiandienos Lietuvai. Savo pašaukimu, dar bestudijuodamas S. Šalkauskis pasirinko tautinį auklėjimą per filosofiją ir liko jam ištikimas iki pat gyvenimo pabaigos. Tūkstančiai inteligentų ir studentų sėmėsi gyvenimo išminties iš „Židinyje“ ir kituose žurnaluose spausdintų jo straipsnių. Minėdami šio žymaus Lietuvos filosofo ir pedagogo 130-ąsias gimimo metines prisiminkime jo gyvenimą ir darbus. Prof. S. Šalkauskio jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią parodą, kurioje panaudotos fotografijos iš sūnaus Juliaus Šalkausko šeimos archyvo ir KTU muziejaus, dokumentai iš KTU archyvo. Dėkojame J. Šalkausko žmonai Ritonei Šalkauskienei už parodai paskolintas fotografijas ir muziejui padovanotas naujausias knygas, skirtas prof. S. Šalkauskio atminimui.
Parodą galima pamatyti čia:
http://muziejus.ktu.lt/paroda/pasaukimas-tautos-auklejimas-prof-stasiui-...

©KTU virtualus muziejus 2010