Virtuali paroda Vasario 16-osios akto signatarui prof. Pranui Dovydaičiui

Gruodžio 2 d. minėjome 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, Ministro Pirmininko, Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Religijų istorijos katedros vedėjo, Lietuvos katalikų akademijos akademiko, įvairių katalikiškų organizacijų įkūrėjo ir vadovo prof. Prano Dovydaičio (1886–1942) 130-ąsias gimimo metines. Šia proga KTU muziejus surengė virtualią parodą „Idėjos tarnas. Prof. Pranui Dovydaičiui – 130“. Parodos pavadinimui pasirinkome žodžius, kuriuos prof. P.Dovydaitis parašė 1930 m. laikraštyje „Darbininkas“:
„Tikrieji vadai <...> jaučia save esą tiktai tos ar kitos idėjos tarnai, ir ne daugiau.“ Šie jo žodžiai geriausiai atskleidžia prof. P.Dovydaičio gyvenimo esmę. Pagrindinės šios iškilios asmenybės vertybės buvo mokslas ir tikėjimas. Nuo pat mažens atkakliai siekęs mokslo, savo gyvenimo tikslu pasirinko skleisti mokslo ir tikėjimo šviesą jaunimui ir tai sėkmingai įgyvendino dirbdamas Lietuvos universitete ir steigdamas katalikiškas jaunimo organizacijas. Šio tauraus idealisto gyvenimas pasibaigė tragiškai – 1942 m. lapkričio 4 d. jis buvo sušaudytas Sverdlovsko vidaus kalėjime. Prof.P.Dovydaičio atminimas yra įamžintas Lietuvos bažnyčiose, jo vardu pavadintos gatvės, gimnazija, vietose, kuriose jis gyveno, pastatyti atminimo ženklai, rašomos knygos.
Parodoje panaudotos fotografijos ir rankraščiai iš KTU muziejaus fondų, Lietuvos ypatingojo archyvo, A. Sako ir prof. Prano Dovydaičio brolio Pijaus dukros Ritos Dovydaitytės Dagienės šeimų archyvų. KTU muziejaus nuoširdžiai dėkoja už parodai paskolintas skaitmenines kopijas.
Nuotraukoje: Prof. Pranas Dovydaitis 1926 m.
Parodą galima pažiūrėti čia:
http://muziejus.ktu.lt/paroda/idejos-tarnas-prof-pranui-dovydaiciui-130

©KTU virtualus muziejus 2010