Dėkojame!

Dėkojame visiems padovanojusiems eksponatus!

Prie muziejaus kūrimo jau prisidėjo:

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Statybos ir architektūros fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Gailutė Nedzinskaitė-Neverdauskienė

Gailutė Nedzinskaitė-Neverdauskienė

Natalija Baryšnikova

Natalija Baryšnikova

Janina Samolaitytė

Janina Samolaitytė

Alina Kšivickienė

Alina Kšivickienė

Vincas Bitinaitis

Vincas Bitinaitis

Mechanikos inžinerijos katedra

Mechanikos inžinerijos katedra

Jūratė Banionienė

Jūratė Banionienė

Jūratė Radvilavičienė

Jūratė Radvilavičienė

Robertas Kapačiūnas

Robertas Kapačiūnas

Benita Mincevičiūtė

Benita Mincevičiūtė

doc. Laima Papreckienė

doc. Laima Papreckienė

prof. A. Žiliukas

prof. A. Žiliukas

prof. Antanas Žiliukas

prof. Antanas Žiliukas

Vytautas Bingelis

Vytautas Bingelis

Nepriklausomybės akto signataras Povilas Varanauskas

Nepriklausomybės akto signataras Povilas Varanauskas

habil. dr. Genovaitė Jasinevičienė

habil. dr. Genovaitė Jasinevičienė

Milda Mildažytė Kulikauskienė

Milda Mildažytė Kulikauskienė

Prof. Romualdas Baltrušis

Prof. Romualdas Baltrušis
Prof. Romualdas Baltrušis

Virginija Limanauskienė

Virginija Limanauskienė

Antanas Pedišius

Antanas Pedišius

Vytautas Pedišius

Vytautas Pedišius

Nina ir Igoris Prosyčevai

Nina ir Igoris Prosyčevai

KTU Dizaino ir technologijų fakulteto veteranai

KTU Dizaino ir technologijų fakulteto veteranai

Leonas Veržbolauskas ir Palmira Garunkštytė-Kunigėnienė

Leonas Veržbolauskas ir Palmira Garunkštytė-Kunigėnienė

Aleksandras Duchavičius

Aleksandras Duchavičius

Leonas Veržbolauskas

Leonas Veržbolauskas

Judita Šukytė

Judita Šukytė
Judita Šukytė

Dovanos

Pasidalinkite savo eksponatais su visuomene. Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo ir paveldo išsaugojimo!

Dovanos Lietuvos keramikų tėvui doc. V.Jasiukevičiui

Padovanojo duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Gamyklų, su kuriomis bendradarbiavo, jubiliejinės atminimo dovanos, simbolinės studentų paskutinio skambučio taurės su išgraviruotu grupės numeriu ir metais - tai muziejinės vertybės atspindinčios laikmečio tradicijas. Taip pat L.Jasiukevičiūtė-Kudarienė padovanojo tėvelio doc. V.Jasiukevičiaus knygas, asmeninius daiktus ir kt.

Statybos ir architektūros fakulteto dovana - istorinių rūmų maketas

Padovanojo Statybos ir architektūros fakultetas

KTU veteranų klubo „Emeritus“ narių iniciatyva Statybos ir architektūros fakultetas 3D spausdintuvu pagamino ir KTU muziejui 50-mečio proga padovanojo KTU pirmtako Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos instituto rūmų, pastatytų 1931 m. ir susprogdintų 1944 m. baigiantis karui, maketą.

KTU absolventų dovana

Padovanojo Gailutė Nedzinskaitė-Neverdauskienė

Ženkleliai ir KPI studentiška kepuraitė buvo padovanoti KTU muziejui Santechnikos fakulteto XV laidos SNŠO grupės – 1965 m. KPI absolventų susitikimo 50-ies metų baigimo proga aplankius buvusius Hidrotechnikos fakulteto rūmus (dabar - KTU Centriniai rūmai).

KPI inžinierių-elektrikų 5-osios laidos vinjetė, 1951–1956 m.

Padovanojo Natalija Baryšnikova

Vinjetė priklausė jos mamai Valentinai Baryšnikovai.

Taurė, padovanota paskutinio skambučio proga, 1976 m.

Padovanojo Janina Samolaitytė

Sovietmečiu paskutinio skambučio proga KPI studentai dėstytojams dovanodavo taures, ant kurių būdavo išgraviruotas grupės numeris ir data. KTU „Emeritus“ klubo narė, dėstytoja Janina Samolaitytė muziejui padovanojo 8 taures, 1971–1983 m. padovanotas KPI studentų.

Dovana iš Kanados

Padovanojo Alina Kšivickienė

Gydytoja Alina Putramentaitė-Kšivickienė, gyvenanti Kanadoje, padovanojo KTU muziejui savo šeimos relikvijas: savo pasą, išduotą Lietuvos Respublikoje 1935 m., Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimą, Vytauto Didžiojo universiteto diplomą, išduotą 1942 m. kitus dokumentus, savo vyro inžinieriaus ir chemiko, aktyvaus Kanados lietuvių bendruomenės veikėjo Jono Kšivickio Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų diplomus, nuotraukas, antspaudus. KTU muziejus nuoširdžiai dėkoja už padovanotas istorines vertybes, kurios bus panaudotos muziejaus ekspozicijose ir parodose.

Unikalios nuotraukos

Padovanojo Vincas Bitinaitis

Viso padovanota 119 vnt. Kauno politechnikos instituto doc. Leono Gastilos fotonuotraukų, rastų nupirkus jo namą Kačerginėje, Janonio g. 29.Nuotraukose užfiksuoti Lietuvos universiteto Fizikos-chemijos instituto Aleksote statybos vaizdai, tarpukario laikotarpio Technikos fakulteto laboratorijų, KPI techninio sporto klubo „Politechnika“ komandos dalyvavimo žiedinėse lenktynėse ir kt. fotonuotraukos.

VDU Technikos ir KPI Mechanikos fakultetų archyvinės knygos

Padovanojo Mechanikos inžinerijos katedra

Mechanikos inžinerijos katedra padovanojo 11 VDU Technikos ir KPI fakultetų
archyvinių knygų.

Doc. Marijos Matušakaitės vaizdinės priemonės

Padovanojo Jūratė Banionienė

Piešiniai buvo naudoti kostiumo istorijos paskaitoms KPI Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedroje

Lietuvos universiteto studento liudijimas, 1924 m.

Padovanojo Jūratė Radvilavičienė

Taip pat padovanojo KPI studento kepurėlę, Centrinių rūmų nuotrauką, paskaitų konspektus ir KPI laikraščio „Už tarybinį mokslą“ 1951–1953 m. atskirus numerius.

Diapozityvas, naudotas paskaitų metu XX a. 4-ajame dešimtmetyje

Padovanojo Robertas Kapačiūnas

KTU muziejui perduoti 73 diapozityvai

Karikatūra. Universiteto istorija. Aut. Ilona Deveikytė, 2005 m.

Padovanojo Benita Mincevičiūtė

Karikatūra panaudota leidinyje „KTU studentui apie studijas ir laisvalaikį“. KTU muziejui perduota 265 karikatūros (originalai ir kopijos).

Vadovėlis „Fizika“, 1941 m.

Padovanojo doc. Laima Papreckienė

Doc. L. Papreckienė padovanojo 1941 m. išspausdintus fizikos vadovėlius 2,3 ir 4-5 klasėms,parašytus K. Rindzevičiaus, A. Juškos ir K. Baršausko, bei 1947 m. išspausdintus K. Baršausko fizikos vadovėlius „Fizika.I-II. Mechanika, garsas, šiluma“ ir „Fizika.III-IV.Elektra, atomistika, šviesa“.

Prof. K. Vasiliausko vadovėlis, 1935 m.

Padovanojo prof. A. Žiliukas

Prof. K. Vasiliauskas buvo medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje, 1923 m. Lietuvos universitete įkūręs medžiagų atsparumo laboratoriją.

Liudijimas apie inž. K.Vasiliausko išradimą, 1911 m.

Padovanojo prof. Antanas Žiliukas
Pirmasis lietuviškas personalinis kompiuteris „Santaka“, 1985–1988 m.

Padovanojo Vytautas Bingelis

Kompiuteris sukurtas ir pagamintas KPI inžinierių pagal Anglijos firmos „Sinclair“ kompiuterio „ZX Spectrum“ pavyzdį. Buvo jungiamas prie televizoriaus, nuolatinės atminties saugojimo funkciją atliko magnetofono kasetė. Priklausė KPI absolventui, Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo instituto skyriaus vedėjui, Kauno kūno kultūros instituto informatikos dėstytojui Algirdui Bingeliui.

Ženklelis, skirtas Sausio 13-osios atminimui, 2006 m.

Padovanojo Nepriklausomybės akto signataras Povilas Varanauskas
Prof. Vytautas Mošinskis su KVVDU Metalų technologijos katedros darbuotojais, 1944–1945 m.

Padovanojo habil. dr. Genovaitė Jasinevičienė
Brošiūra. Prof. J. Šimkus, 1928 m.

Padovanojo Milda Mildažytė Kulikauskienė

M. Mildažytė Kulikauskienė padovanojo savo tėvo, Antano Mildažio, dirbusio Universiteto Fizikos katedroje 1940–1944 m. mechaniku, techniku ir laborantu, buvusio Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariu, politiniu kaliniu, ir motinos S. Mildažienės 77 knygas ir leidinius, susijusius su Universitetu.

Egzaminų knygelė, 1937 m.

Padovanojo Prof. Romualdas Baltrušis
Studentų chemikų draugijos iškilmingas aktas

Padovanojo Prof. Romualdas Baltrušis

Prof. Romualdas Baltrušis KTU muziejui padovanojo 123 vnt. eksponatų, susijusių su prof. Antano Purėno veikla. Tai įvairūs dokumentai, jų kopijos, rankraščiai, egzaminų knygelės, fotografijos ir kt.

Medienos katedros dovana Č.Jakimavičiui, 1967 m.

Padovanojo Virginija Limanauskienė
Lietuvių organizacijų suvažiavimas Peterburge, 1916 m.

Padovanojo Antanas Pedišius
A. Purėnas su žmona Liuda Vokietijoje, 1921 m.

Padovanojo Vytautas Pedišius
doc. N. Kunickio suvenyras iš Afrikos

Padovanojo Nina ir Igoris Prosyčevai
J. Indriūno disertacija

Padovanojo KTU Dizaino ir technologijų fakulteto veteranai
Tekstilinių medžiagų pūkinės dangos storio matuoklis, 1974 m.

Padovanojo Leonas Veržbolauskas ir Palmira Garunkštytė-Kunigėnienė

Matuoklis sukurtas KPI Lengvosios pramonės mašinų katedroje. Autoriai – Leonas Veržbolauskas ir Palmira Garunkštytė-Kunigėnienė.

Prof. Steponas Kolupaila kelionių po Lietuvą metu, 1938 m.

Padovanojo Aleksandras Duchavičius

A. Duchavičius padovanojo 373 fotografijas, rastas išsikrausčius iš patalpų buvusiai Hidrologijos katedrai. Fotografijose užfiksuoti  1937–1939 m. Lietuvos gamtos vaizdai, miestelių ir kaimų peizažai, prof. S. Kolupailos ir prof. A. Žmuidzinavičiaus kelionių baidarėmis akimirkos bei Amerikos hiroelektrinės. Fotografijų autorius gali būti prof. S. Kolupaila – Fotomėgėjų draugijos pirmininkas.

Laiškai prof. M. Kaveckiui

Padovanojo Leonas Veržbolauskas
Studentų ateitininkų klubo „Vytautas“ metinė šventė, 1935 m.

Padovanojo Judita Šukytė
Lietuvių katalikų studentų ateitininkų klubo „Vytautas“ juosta

Padovanojo Judita Šukytė

©KTU virtualus muziejus 2010